You are here: Anasayfa

www.bizimakdo.com

ISO 22000 (HACCP) Nedir?

ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenlik Sistemi Nedir?

HACCP'nin açılımı Hazard Analysis and Critical Control Points, yani Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarıdır

HACCP ve ISO belgelerinin amaçları görünürde birbirinden faklı gibi görünse de HACCP ve ISO belgeleri birbirini tamamlayıcı niteliktedir.

ISO 9001 belgesi genel amaçlı bir kalite belgesiyken HACCP standardı daha çok tesislerin, ekipmanların ve ürünlerin sanitasyonuyla ilgilenir.

HACCP Gıda Güvenlik sistemi adından da anlaşılacağı üzere genellikle gıda endüstrisinde kullanılır. HACCP standartlarının gıda üreticisi bir firmaya uygulanmasıyla olası sağlık risklerinin üstesinden gelmek, üretim sürecinde ve tesis içerisinde gerekli hijyeni tesis etmek amaçlanır.

HACCP Belgesi Neden Gerekli

Gıda üretimiyle meşgul olan bir tesiste ürün kalitesini belirleyen en önemli etkenlerde birisi ürünün ve üretim süreçlerinin hijyen durumudur.

HACCP Gıda Güvenlik Sistemini firmanıza uyguladığınızda sadece bir kalite belgesi almış olmakla kalmaz, tesisnizde çalışan personelin temizliğinden hammade hijyenine kadar pek çok konuda sağlıklı bir üretim sürecine sahip olduğunuzu temin etmiş olursunuz

Eğer siz de firmanıza HACCP Gıda Güvenlik Sistemi uygulamayı düşünüyorsanız telefon numaralarımızdan bizi arayarak tecrübelerimizden yararlanabilirsiniz.

HACCP TARİHÇESİ

HACCP, ilk olarak 1960'larda ABD'de Pillsbury firması tarafından ABD Ordusu ve NASA için 'sıfır hatalı' ürün üretimi amacına yönelik olarak geliştirilmiştir. Daha sonra 1970'lerden başlayarak da FDA (Food and Drug Administration-ABD Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından resmi denetimlerde referans olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Önce sadece ABD'de uygulanan HACCP sistemi başta Avrupa Topluluğu olmak üzere diğer ülkelerin de dikkatini çekmiş ve 14 Haziran 1993 tarihli 93/43/EEC "Gıda Maddelerinin Hijyeni" Direktifi ile Avrupa Topluluğu içindeki bütün gıda üretimlerinde HACCP uygulamaları zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye'de, 9 Haziran 1998 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik"de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir ve yine aynı yönetmelikte 15 Kasım 2002 tarihinden geçerli olmak üzere; başta et, süt ve su ürünleri işleyen işletmeler olmak üzere, gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.

Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi olarak kamu ihalelerinde de istenilen belgelerden biridir.

HACCP Sisteminde İzleme ve Kontrol Faaliyetleri

 Potansiyel riskli besinlerdeki risklerin önlenebilmesi ve kabul edilebilir seviyelere indirilebilmesi için yapılmasıgereken, kontrol ve önleyici faaliyetler tanımlanmalıdır.

Satın alma, üretim, dağıtım ve depolama aşamalarında kayıt altına alınır. Kritik Kontrol Noktalarının kontrol altında olup olmadığısistematik, periyodik, sürekli ve planlıbir şekilde izlenmelidir.
Doğrulama ise, HACCP sistemindeki çalışmaların etkin ve verimli olup olmadığının incelenmesidir. 

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
Son Güncelleme ( Cuma, 07 Ekim 2011 08:54 )